Home » Условия за продажба

Условия за продажба

Следните “Общи условия за продажба” регулират предлагането и продажбата на продуктите на уебсайта www.qazamibg.com (алтернативно “Сайтът”).

В този документ Miller Pro Ltd. с регистриран офис на адрес бул.Сливница 188, unit B, офис 20, 1202 София, България, ще бъде изписвана като “Miller Pro Ltd.”

Можете да заявите каквато и да е информация, да изпращате съобщения или да подавате оплаквания относно продажби, поръчки за покупка, продукти, плащания и пратки, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Miller Pro Ltd., като отворите раздела “Контакти” на уебсайта.

Регистрация на сайта и общи условия за продажба

Тези “Общи условия за продажба” важат за всики продажби от Miller Pro Ltd. на “Сайта”.

За да поръчате продукти QAZAMI, трябва да се регистрирате на Сайта, създавайки профил и да се съгласите с “Общите условия за продажба”, като изберете съответното поле във формуляра за регистрация. Ако “Общи условия за продажба” не бъдат приети, регистрацията в Сайта е невъзможна, като по този начин няма как да поръчате от Сайта.

Регистрацията на Сайта е безплатна. За да се регистрира на Сайта, потребителят трябва да попълни регистрационна форма като въведе име, фамилия, имейл адрес и парола и кликне на бутона „Изпращане“ във формата. В този момент регистрацията става активна.

Кредитите от регистрацията трябва да се използва само и единствено от потребителя и не могат да бъдат прехвърляни към трети страни. Потребителят отговаря да ги пази в тайна и никой да няма достъп до тях. Той трябва да уведоми Miller Pro Ltd. без закъснение, в случай на подозрения за неуместна употреба и/или установяването на такава.

Потребителят гарантира, че предоставените лични данни по време на регистрацията в Сайта е пълна и вярна. Вие се съгласявате да не натоварвате Miller Pro Ltd. със задължения за плащане на компенсации и / или наказания, причинени от или свързани с потребителски нарушения на правилата за регистрация на Сайта.

“Общи условия за продажба” могат да бъдат променяни по всяко време.

Всички промени и/или нови условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване в раздела „Условия“ на Сайта. Приложимите “Общи условия за продажба” са тези, които са в сила от датата на изпращане на поръчката.

Тези “Общи условия за продажба” са приложими само на територията на Република България.

Договорът

За да сключи Договор за поръчка на един или повече продукти от Сайта, потребителят трябва да завърши формуляра за поръчка в електронен формат и да я изпрати на Miller Pro Ltd. по електронен път, следвайки инструкциите.

Договорът е сключен, когато Miller Pro Ltd. запише формуляра поръчката, която подлежи на потвърждение на верността на данните, свързани с поръчката и плащането.

Формулярът за поръчка ще бъде попълнен в базата данни на Miller Pro Ltd. за времето, необходимо за обработка на поръчката и при всички случай, в съответствие със закона. Достъп до своята поръчка потребителят има в раздела „Профил – Моите Поръчки“ на Сайта, където ще намери списък с всички направени поръчки.

Цени

Всички цени на продукти в Сайта са в BGN и са с включен ДДС.

Цената за доставка и други допълни разходи, включително ДДС, са в BGN и ще бъдат изрично и отделно отбелязани във формуляра за поръчка, преди потребителят да премине към прехвърлянето им.

Поръчка

Miller Pro Ltd. ще обработи поръчката само след получаване на потвърждение на одобрението за плащане на общата дължима сума, състояща се от цена на продукта, цена за доставка и всички други допълнителни разходи, както е отбелязано във формуляра за поръчка.

Miller Pro Ltd. запазва правото си да откаже поръчки от потребители, които не дават достатъчни гаранции за платежоспособност или имат висящи спорове.

Доставка

Доставките на поръчки от Сайта се извършват само в България.

Поръчаните продукти ще бъдат изпращани до пощенски адрес или офис на куриер, определен от потребителя във формуляра на поръчката.

Преди предаването на продукта на куриера, до потребителя ще бъде изпратен  имейл за потвърждение на доставката, индикирайки номера за проследяване, чрез който той може да проверява статуса на доставката в раздела „Профил – Моите Поръчки“ на Сайта.

Доставките ще се осъществяват от куриер, директно от нашите складове, намиращи се в Европа, от ЕКОНТ от понеделник до петък, по време на обичайното работно време, като се изключват националните празници. Miller Pro Ltd. си запазва правото да използва други доставчици и/или да използва различни методи за доставка. В този случай, разликите в цените ще бъдат конкретизирани в продуктовия лист.

Доставката се счита за завършена, когато продуктът бъде предаден на потребителя на адреса за доставка, определен в формуляра на поръчката. Без доставка до етаж.

В случай на недоставяне на поръчката, ще бъде оставено съобщение. На пощенското съобщение ще бъде написан телефонния номер, на който потребителят трябва да се обади и да поиска пратката си повторно. След два опита за доставка, пакетът остава на съхранение в склада. Щом пакетът отиде в склада, отдел Обслужване на Клиенти ще се свърже с потребителя, за да освободи пратката и да се увери, че пакета ще му бъде доставен възможно най-скоро. Ако е необходимо отделът Обслужване на Клиенти може да се съгласи с промяна на адреса от потребителя.

Ако бъдеща доставка се провали, или ако потребителят не отговори на отдел Обслужване на Клиенти, пратката ще бъде върната до Miller Pro Ltd., Договорът ще бъде прекратен и поръчката ще бъде отменена.

Според Договора, Miller Pro Ltd. ще върне общата платена сума (ако има такава), с изключение на разходите по доставката. Прекратяването на договора ще бъде съобщено по имейл.

Според избрания начин за доставка, ще бъдат приложени следните клаузи:
а) в случай, че поръчан продукт не бъде доставен или доставката закъснее, потребителят може да подаде оплакване към отдел Обслужване на Клиенти през раздела „Контакти“ в Сайта. Miller Pro Ltd. ще разгледа оплакването и ако се окаже, че доставката се е провалила или е закъсняла по вина на Miller Pro Ltd., а не поради случайно събитие или форсмажорни обстоятелства, потребителят има възможността да използва обичайните средства за защита, предоставени му по закон.
б) в случай на неосъществена доставка, Miller Pro Ltd. ще върне максималната сума, платена от потребителя – включваща цената на продукта, цената за доставка и всички други допълнителни разходи – веднага, и при всички случаи в рамките на тридесет дни, започващи от деня, в който потребителят е информиран за изхода от оплакването му; От получателя зависи да провери условията на продукта, който му е доставен. В случай, че пратката покаже следи от намеса или изменения, потребителят трябва да приеме доставката със задържане и незабавно да уведоми отдела за Обслужване на Клиенти през раздела „Контакти“ в Сайта. Клаузите в Член 6 (право на отказ) и 8 (гарантира несъответствието на продуктите) от тези “Общи условия за продажба”.

Начини за плащане

Плащането на поръчани от Сайта поръчки се осъществява чрез наложен платеж (ППП).

Търговската фактура ще бъде издадена автоматично с всяка поръчка. Фактурата за всяка поръчка ще бъде достъпна в раздела „Профил – Моите Поръчки“.

В случай на отказ от страна на клиента да получи поръчката, същият е длъжен да заплати таксите, свързани с доставката на поръчаните продукти от Сайта.

Право на Отказ

Качеството на продукта е много важно и Вашата удовлетвореност е 100% гарантирана!

Потребителят, който поръчва продукти през Сайта, има правото да се откаже от сключения с Miller Pro Ltd. Договор, без да подлежи на санкция и без да дава причина, в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни от получаването на продуктите.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да:

а) Изпрати заявка за отказ по имейл до info@qazamibg.com в рамките на десет (14) работни дни от дата на получаване на продуктите.

б) Като използва куриер по негов избор и за собствени разноски, в рамките на 10 (десет) работни дни от датата на получаване на продуктите, потребителят трябва да изпрати поръчани/я продукт/и, добре защитени и опаковани в оригиналната опаковка, придружени с всички възможни аксесоари.

в) Изпрати продуктите обратно на следния адрес:

гр. София, бул. Сливница 188, unit B, офис 20, П.К.1202

Молим Ви да ни изпратите продукта/продуктите обратно с начин на доставка, който позволява проследяване.

Съответствие на продуктите

Снимките и цветовете на продуктите, публикувани на Сайта, може да се различават от реалните, поради настройки на компютърната система и/или визуализации, използвани от потребителя.

Потребителят трябва да докладва на Miller Pro Ltd. при липса на потвърждение, наказание или загуба, в рамките на 2 (два) месеца от датата, на която е открит дефектът.

Ако продуктът е повреден по някакъв начин от потребителя, гаранцията му става невалидна.

Miller Pro Ltd. не носи отговорност за случай на повреда, от какъвто и да е вид, причинена поради неуместно или неправилно използване на продукта и/или според предоставените инструкции и в случай на повреди, в резултат на непредвидени или форсмажорни обстоятелства.

Форсмажорни обстоятелства

В никакъв случай Miller Pro Ltd. няма да бъде сведен под отговорност за всякакви грешки, свързани с изпълнението на каквито и да е задължения, произхождащи от тези “Общи условия за продажба” в случай на неизпълнение, причинено от случайността и/или форсмажорни обстоятелства, включващи например природни бедствия, терористични действия, мрежови неизправности и/или сривове.

Обхват

Тези “Общи условия за продажба” представляват цялото споразумение между Miller Pro Ltd. и потребители на Сайта по отношение на поръчани продукти през Сайта.

Спиране и/или промяна, и/или прекратяване на разпродажбата на Сайта

Miller Pro Ltd. запазва правото си да спира, променя или прекратява разпродажбата на Сайта. Miller Pro Ltd. не може по никакъв начин да бъде подвеждан под отговорност за спиране, промяна или прекратяване от трети страни.

Приложим закон

Сключеният договор между потребителите и Сайта www.qazamibg.com и Miller Pro Ltd. се ръководи от закона на Европейската общност за поръчки от клиенти. Клаузите на член 50 от Потребителския Кодекс.

Фактури

Фактурите за нашите клиенти се издават автоматично като Сметки за Плащане, но понякога системата може да се срине, поради едновременни поръчки на различни клиенти, за съжаление това е извън контрола на Miller Pro Ltd.

Молим клиентите, които искат да пазаруват с фактура, да изпратят имейл заявка, преди да платят.

В случай, че попълните ДДС номера си в някое от полетата, предвидени за друга информация (град, телефон, име, фамилия), ще се наложи да изчакате, понеже в такъв случай фактура се попълва ръчно.

Oбади се сега!